Testovací zkouška

Absolvovali jste kurz, ale víte, že jste trémista?

Připravili jsme unikátní službu, kdy ve spolupráci se zkušebním komisařem si vyzkoušíte jednu zkoušku odborné způsobilosti nanečisto.

Zkouška nanečisto je určena pro maximálně 6 osob.

Časový rozsah je stejný jako na reálné zkoušce odborné způsobilosti, takže:

40 minut test v učebně

+10 minut na osobu pro vyhodnocení nesprávných otázek v případě nesplnění testu

Pokud neabsolvujete test, nepokračujete na praktickou část.… 🙂

30 minut praktická zkouška

10 minut střelba

VYHODNOCENÍ CELÉ ZKOUŠKY

Cenu služby připravujeme dle počtu zájemců. V případě zájmu budete mít informace od svého školitele nebo nás kontaktujte. Nepředpokládáme větší využití této služby, takže termínů bude v průběhu roku jen několik (naplněním kapacity).

Komentáře jsou uzavřeny.