Prodloužení ZP

Podání žádosti o prodloužení platnosti zbrojního průkazu, resp. zažádání o nový zbrojní průkaz patří mezi povinnosti, které jejich držitelům ukládá zákon. Tento úkon je potřeba udělat včas, abyste předešli případným nepříjemnostem.

Kdy zažádat o nový zbrojní průkaz

Žádost o nový průkaz podejte v zákonné lhůtě – nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před vypršením platnosti zbrojního průkazu. Datum vypršení platnosti je uvedeno na jeho přední straně.

Kde zažádat o nový zbrojní průkaz

Žádost podejte na příslušném útvaru policie – na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál dle vašeho trvalého bydliště, kam se samozřejmě můžete obrátit i v případě nějakého dotazu nejen k vydání nového průkazu.

Co k prodloužení zbrojního průkazu potřebujete

Žádost o vystavení nového zbrojního průkazu podáváte na připraveném tiskopisu „Žádost o vydání zbrojního průkazu“. Na první stránce nahoře zaškrtnete, že žádáte „o vydání nového zbrojního průkazu po skončení platnosti dosavadního zbrojního průkazu“. K tomuto tiskopisu dále doložíte praktickým lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající vaší současné podobě.

Pokud máte místo pobytu i v dalším členském státě EU nebo jste se v průběhu 10 let před podáním žádosti zdržovali v zahraničí více než 6 měsíců nepřetržitě, doložíte i doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních.

Kolik stojí vydání nového zbrojního průkazu

V případě zažádání v zákonné lhůtě zaplatíte za vydání nového průkazu 400 Kč bez ohledu na počet skupin. Tato částka se platí v kolcích. Cena lékařské prohlídky se standardně pohybuje mezi 300 a 1000 Kč.

Co se stane, když žádost nepodáte včas

Pokud žádost podáte až v průběhu 2 měsíců před koncem platnosti průkazu, můžete si zadělat na pořádné nepříjemnosti. V lepším případě pouze zaplatíte větší částku za vydání nového průkazu – 700 Kč za každou skupinu. Může ale také dojít k tomu, že vlivem opožděného podání nebude nový zbrojní průkaz vydán před koncem platnosti toho stávajícího. Pokud se tak stane, je vaší povinností do 10 dnů od konce platnosti odevzdat na příslušném odboru policie veškeré zbraně i střelivo (obojí vám bude v případě vystavení nového průkazu vráceno).

Pokud žádost o nový průkaz podáte až po skončení platnosti toho původního, budete muset nejdříve složit znovu zkoušku odborné způsobilosti a následně si zažádat o vystavení zbrojního průkazu. Nový průkaz se v tomto případě velmi prodraží. Povinnost odevzdat zbraně se vás samozřejmě týká také.

V krajním případě vám může hrozit pokuta ve správním řízení pro neodevzdání neplatného průkazu, případně až trestní stíhání za nedovolené ozbrojování v případě neodevzdání zbraní po skončení jeho platnosti. Tím můžete ztratit bezúhonnost a spolehlivost, což je podstatné pro případný nový ZP.

Komentáře jsou uzavřeny.