Podmínky získání ZP

Předchozím i současným zákonem o zbraních a střelivu patří Česká republika mezi 3 země na světě, kde je k získání zbrojního průkazu potřeba absolvovat zkoušku před komisí nebo komisařem. Mezi tyto země patří Česká republika, Slovenská republika a Kanada. Navíc při této jedinečnosti máme ze všech jmenovaných zemí také určitě nejnáročnější obsah zkoušky. I přes různé pohledy na tuto skutečnost zkoušku odborné způsobilosti podporujeme.

TIP: CHCETE ZÍSKAT ZBROJNÍ PRŮKAZ NAPOPRVÉ?

Absolvujte náš přípravný kurz pro získání Zbrojního průkazu >>

1. OBECNÉ PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Jedná se o šest obecných podmínek, kam patří pobyt v České Republice, stanovený věk, zdravotní způsobilost, svéprávnost, trestní bezúhonnost a občanská spolehlivost.

1.1. místo pobytu na území ČR
 • u občana ČR se jedná o místo trvalého pobytu (dle občanského průkazu);
 • pro cizince se jedná o místo trvalého, přechodného a dlouhodobého pobytu (cizinci ze zemí EU dodají ještě souhlas své země; cizincům mimo země EU a žijícím v ČR, rozhodne o možnosti získat ZP Okresní ředitelství policie České republiky).
1.2. Stanovený věk
 • 21 let (pro všechny skupiny ZP)
 • 18 let – jen skupiny ZP „B“- sport, „C“ – lov
 • 16 let („C“ – lov, musí být studentem ve škole nebo učilišti, kde je zařazena výuka myslivosti)
 • 15 let (skupina „B“ – sportovní, musí být člen sdružení, které se zabývá střelbou)
1.3. Zdravotní způsobilost
 • nechat si u svého praktického lékaře vystavit „posudek o zdravotní způsobilosti“
 • „posudek …“ praktický lékař vydá za úplatu 500 – 1000,- Kč na základě lékařské prohlídky, případně na základě dalších vyšetření (psychologické, atd.), které může cenu zvýšit
 • formulář je v adresáři „ke stažení“
1.4. Svéprávnost
 • může za sebe jednat;
 • vlastní platný občanský průkaz.
1.5. Trestní bezúhonnost
 • žadatel nesmí být pravomocně uznán vinným z trestného činu (činů), vyjmenovaného v zákoně o zbraních č. 119/2002 sb.
 • výpis z rejstříku trestů žadatel o ZP nepotřebuje (trestní bezúhonnost zjišťuje PČR)
 • cizinci dodají ještě potvrzení své země o beztrestnosti
1.6. Spolehlivost
 • nesmí prokazatelně nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky
 • nesmí svým jednáním představovat nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost
 • podrobně řeší spolehlivost § 23 zákona 119/2002 o zbraních a střelivu
 • nahlíží se do Rejstříku přestupků

2. ODBORNÉ PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

2.1. Příprava ke „Zkoušce z odborné způsobilosti“

Dobře se připravit na zkoušku odborné způsobilosti je nutností. 500 testových otázek je náročných na zapamatování a také na pochopení. Za nejdůležitější část zkoušky pro bezpečnost a do života se zbraní, považujeme prokázání bezpečné manipulace se zbraněmi. Zde je potřeba zvládnout stanovené postupy. Ostrá střelba, zvláště z pistole, si zaslouží také poctivou přípravu. Technicky si dovolujeme vyjádřit názor, že bez zvláštní přípravy zkoušku odborné způsobilosti nelze úspěšně splnit.

Příprava ke zkoušce je popsána v záložce „Školení na ZP“

2.1.1. Seznámit se s procesem k získání zbrojního průkazu
 • obsah přípravy ke zkoušce, finanční záležitosti
 • místo přípravy ke zkoušce (dobrovolné)
 • termín, obsah, možnosti a garance přípravy ke zkoušce (dobrovolné)
 • podání přihlášky na svém Okresním ředitelství policie ČR (na místě vyplnit) + 100 Kč kolek (k dostání na pobočkách České pošty);
 • termín a místo vykonání zkoušky (na OŘ PČR, zašle nejpozději 10 dnů před zkouškou)
 • nechat se vyfotit (1 fotka) (po vykonání zkoušky)
 • od praktického lékaře nechat potvrdit posudek (dodá tiskopis, až po vykonání zkoušky)
 • odevzdat dokumenty na Okresním ředitelství PČR (protokol o výsledku zkoušky, žádost o vydání ZP, posudek od lékaře, 1 fotografie)
 • vyzvednout na OŘP zbrojní průkaz (po písemném vyzvání)
2.1.2. Seznámit se s obsahem přípravy na zkoušky odborné způsobilosti
 • možnosti přípravy (čas, prostor, vybavení, přístupnost, garance)
 • teoretická část (testové otázky, objasnění, možnost procvičování)
 • manipulace se zbraní (jaké zbraně, postupy manipulace, možnost procvičování)
 • ostrá střelba (vzdálenosti, čas, terč, zbraně, možnost procvičování)

2.2. „Zkouška odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu“
2.2.1. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti
 • test, obsahující 30 otázek ze zákona o zbraních a souvisejících vyhlášek v čase 40minut
 • potřeba získat stanovený počet bodů z testu, dle skupin zbrojního průkazu
 • podrobně je uvedeno v zákoně o zbraních a střelivu, vyhláškách a nařízeních Vlády
2.2.2. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti
2.2.2.1. Manipulace se zbraní (zbraněmi)
 • zkontrolovat zbraň (zbraně) zda není nabita a její uvedení do bezpečného stavu
 • připravit zbraň (zbraně) ke střelbě, „odstřílet“ školním nábojem, ukončit „střelbu“
 • odstranit drobné závady u zbraně (zbraní), které při střelbě mohou vzniknout
 • rozložení a následné složení zbraně (zbraně) k čištění nebo kontrole technického stavu
2.2.2.2. Ostrá střelba na terč
 • zasáhnout 4x z 5 ran, hodnoceny jsou všechny zásahy ve výkruži terče
 • vzdálenost terče pro pistoli je 10 nebo 15 metrů (dle skupin ZP které žádáte)
 • vzdálenost terče pro pušky (malorážka, brokovnice) je 25 metrů, střelba je na malorážkový terč.

3. PROCES K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

 • seznámit se s obecnými a odbornými podmínkami získání zbrojního průkazu
 • stáhnout a vyplnit si přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti
  vyplněnou přihlášku společně s lékařským posudkem (ke stažení také zde na webu)
  podat na PČR OSZBM
  NEZAPOMENOUT na 100 Kč kolek (k dostání na pobočkách České pošty)
 • OSZBM informuje o termínu zkoušky na místě nebo doručí termín a místo poštou, nejpozději 10 dnů před termínem zkoušky
 • doporučujeme se seznámit s místem zkoušky
 • absolvovat přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti
 • nechat se vyfotit (vzor „Občanský průkaz“, 1 fotka)
 • absolvovat zkoušku odborné způsobilosti (obdrží „Osvědčení o vykonání zkoušky“)
 • vyplnit formulář „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ (ke stažení zde na webu)
 • připravit dokumenty k odevzdání na OŘP (1 x „Osvědčení..“; 1 x Žádost o vydání ZP; 1 x foto);
 • odevzdat dokumenty na OŘP a vyplnit GDPR prohlášení pro PČR
 • na výzvu OŘP si vyzvednout zbrojní průkaz.

  NÁSLEDNĚ NÁM DÁT NÁM VĚDĚT A PŘIJÍT SI ZASTŘÍLET A VYBRAT SVOJI PRVNÍ ZBRAŇ 🙂

Komentáře jsou uzavřeny.